Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 40

Học tiếng Nhật thật tốt sẽ giúp các bạn vững bước trên con đường chinh phục Nhật Bản. Với bộ giáo trình Minna no Nihongo, trung tâm tiếng Nhật tốt nhất ZERO VN sẽ giúp các bạn tu nghiệp sinh, du học sinh trang bị kiến thức cần thiết, khả năng giao tiếp tiếng Nhật để các thành công trên con đường du học.

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 37 – Giáo trình Minna no Nihongo

Minna no Nihongo
Giáo trình Minna no Nihongo

Xem thêm: Những quán ngữ tiếng Nhật thường dùng trong cuộc sống

I/Cấu trúc + Ngữ pháp: 疑問詞(Từ để hỏi) + V(普通形-Thể thông thường) + か、~~~~ Không biết là có như thế nào đó hay không?

– Ví dụ:

会議はいつ終わるか、わかりません
Tôi không biết là khi nào thì cuộc họp kết thúc.

ビールが何本あるか、教えてください
Hãy nói cho tôi biết là có bao nhiêu lon bia.

箱の中に何があるか、調べてください
Hãy tìm hiểu xem trong hộp có gì hay không?

II/Cấu trúc + Ngữ pháp

Khi không có từ để hỏi thì cấu trúc là : V(普通形-Thể thông thường) + かどうか、~~~~

– Ví dụ:

がないかどうか、調べてください
Hãy kiểm tra xem là có bị thương hay không?

荷物が着いたかどうか、確かめてください
Hãy xác nhận lại xem là hàng hóa đã đến hay chưa?

その話はほんとうかどうか、わかりません
Không biết là câu chuyện đấy có thật hay không?

III/Cấu trúc + Ngữ pháp Vて( Động từ thể て) + みます

Ngữ pháp; Thử làm một hành động V

Ví dụ;

新しい靴を履いてみます
あたらしいくつをはいてみます。
Đi thử đôi giày mới

もう一度がんばってみます
Thử cố gắng thêm một lần nữa

日本語で説明してみます
Thử giải thích bằng tiếng Nhật

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *