Giới thiệu kỳ thi NAT-TEST

Kỳ thi NAT-TEST là một trong ba kỳ thi năng lực tiếng Nhật phổ biến hiện nay, được nhiều trường, trung tâm Nhật ngữ lựa chọn để giảng dạy và đánh giá kết quả học tập cũng như định hướng cho các học viên.

Xem thêm:
Giới thiệu về kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT
Giới thiệu về kỳ thi năng lực tiếng Nhật TOP-J

I. Kỳ thi NAT-TEST đã được tổ chức tại nhiều nước trên 20 năm

Kỳ thi tiếng Nhật NAT-TEST được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1988, không chỉ trong nước Nhật Bản mà kỳ thi còn được tổ chức 1 năm 2 lần tại Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc… và hiện nay tại Việt Nam hàng năm cũng tổ chức 6 kỳ thi NAT-TEST giúp các bạn học sinh dễ dàng kiểm tra năng lực tiếng Nhật của bản thân.

NAT-TEST thích hợp để làm tài liệu ôn luyện kỳ thi năng lực Nhật ngữ

Những tiêu chuẩn và cấu trúc của đề thi NAT-TEST tương đồng với kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Đề thi sẽ được xây dựng dựa trên đề thi năng lực Nhật ngữ làm cơ sở, với mục đích để đánh giá năng lực tiếng Nhật của những thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường đại học hoặc xin cấp Visa du học

Nhanh chóng biết được kết quả

Kết quả của kỳ thi NAT – TEST sẽ được thông báo đến các thí sinh trong vòng 3 tuần. Trong phiếu kết quả không chi ghi tổng điểm mà sẽ ghi rõ điểm từng phần, để thí sinh có thể nhận thấy ngay những kỹ năng nào đã tốt và những kỹ năng nào cần phấn đấu hoàn thiện thêm. Ngoài ra với những học sinh thi đỗ sẽ được cấp thêm chứng nhận đã vượt qua kỳ thi.

Chất lượng đề thi

Hội đồng ra đề thi trong kỳ thi NAT – TEST gồm rất nhiều giáo viên giảng dạy tiếng Nhật lâu năm, và những chuyên gia biên soạn giáo trình dạy tiếng Nhật. Ngoài ra kỳ thi còn sử dụng tuyển tập phân loại 1 vạn từ vựng và chữ hán cơ bản để làm tài liệu chuẩn phục vụ cho việc ra đề thi, đảm bảo các câu hỏi phản ánh một cách chân thực nhất chất lượng thí sinh.

Kỳ thi diễn ra nghiêm túc

Ủy ban điều hành kỳ thi NAT-TEST nghiêm cấm mọi hành vi thiếu nghiêm túc trong khi tiến hành kỳ thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, trên phiếu dự thi sẽ có dán ảnh của thí sinh, và khi đến thi, giám thị sẽ kiểm tra ảnh liệu có trùng với thí sinh hay không. Để có 1 kỳ thi công bằng, tất cả các thí sinh và cán bộ coi thi phải tuận thủ các quy định trường thi.

II. Cấp độ và các phần trong kỳ thi NAT-TEST

Kỳ thi NAT-TEST đánh giá thí sinh theo 5 cấp độ. Thấp nhất là cấp 5 và tăng dần đến cấp độ 1. Nó tương đương với N5 đến N1 của kỳ thi năng lực tiếng nhật.

Cấp độ 1, 2: gồm có kiến thức về ngôn ngữ – chữ, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, và nghe hiểu.
Cấp độ 3, 4, 5: gồm các phần kiến thưc ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu), và Nghe.

Tất cả các phần thi trong bài thi NAT – TEST sẽ được hoàn thành trong thời gian thi là nửa ngày làm việc.

1. Cấp độ 1:
Là mức độ tương đương với những người học tiếng nhật được khoảng 1 năm ( khoảng 1000 giờ học tiếng nhật), là những người học tiếng Nhật ở cấp độ cao, những người hướng mục tiêu thi vào đại học, cao học, và những học sinh hướng đến kỳ thi N1 năng lực tiếng nhật.

2. Cấp độ 2:
Là mức độ tương đương với những người học tiếng nhật được từ 9 tháng đến gần 1 năm ( khoảng 800 giờ học tiếng nhật), những người hướng mục tiêu tương lai sẽ thi vào đại học, trung học chuyên nghiệp, và những học sinh hướng đến kỳ thi N2 năng lực tiếng nhật.

3. Cấp độ 3:
Là mức độ tương đương với những người học tiếng nhật được từ 6 tháng đến gần 9 tháng ( khoảng 600 giờ học tiếng nhật), những người hướng mục tiêu tương lai sẽ thi vào đại học, trung học chuyên nghiệp, và những học sinh hướng đến kỳ thi N3 năng lực tiếng nhật.

4. Cấp độ 4:
Là mức độ tương đương với những người học tiếng nhật được từ 3 tháng đến gần 6 tháng ( khoảng 400 giờ học tiếng nhật), những người hướng đến kỳ thi N4 năng lực tiếng nhật.

5. Cấp độ 5:
Là mức độ tương đương với những người học tiếng nhật được từ 1 tháng đến gần 3 tháng ( khoảng 200 giờ học tiếng nhật), những người hướng đến kỳ thi N5 năng lực tiếng nhật.

III. Nội dung thi gồm có 3 lĩnh vực

Nội dung và cấu trúc của bài thi này, tuỳ theo các cấp độ nên có ít nhiều thay đổi, nhưng vẫn theo các tiêu chuẩn cơ bản đưa ra dưới đây.

1. Kiến thức về ngôn ngữ (chủ yếu là từ vựng):

1 kyu Đọc hán tự, ngữ cảnh, từ đồng nghĩa, cách sử dụng.
2 kyu Cách đọc hán tự, biểu thị, cấu tạo từ, ngữ cảnh sử dụng, từ đồng nghĩa, cách sử dụng
3 kyu Cách đọc hán tự, biểu thị, ngữ cảnh sử dụng, từ đồng nghĩa, cách sử dụng
4 kyu Cách đọc hán tự, biểu thị, ngữ cảnh sử dụng, từ đồng nghĩa, cách sử dụng
5 kyu Cách đọc hán tự, biểu thị, ngữ cảnh sử dụng, từ đồng nghĩa.

2. Kiến thức về ngôn ngữ (Ngữ pháp đọc và hiểu)

1 Kyu Ngữ pháp phán đoán cấu trúc ngữ pháp, sắp xếp thành câu hoàn chỉnh, ngữ pháp đoạn văn
Đọc hiểu Lý giải nội dung (các đoạn văn ngắn, dài, vừa phải), lý giải tổng hợp, lý giải các ý chính, kiểm tra thông tin.
2 Kyu Ngữ pháp Phán đoán cấu trúc ngữ pháp, sắp xếp thành câu hoàn chỉnh, ngữ pháp đoạn văn
Đọc hiểu Lý giải nội dung (các đoạn văn ngắn, dài, vừa phải), lý giải tổng hợp, lý giải các ý chính, kiểm tra thông tin.
3 Kyu Ngữ pháp Phán đoán cấu trúc ngữ pháp, sắp xếp thành câu hoàn chỉnh, ngữ pháp đoạn văn
Đọc hiểu lý giải nội dung (các đoạn văn ngắn, dài, vừa phải), kiểm định thông tin
4 Kyu Ngữ pháp Phán đoán cấu trúc ngữ pháp, sắp xếp thành câu hoàn chỉnh, ngữ pháp đoạn văn
Đọc hiểu lý giải nội dung (các đoạn văn ngắn, dài, vừa phải), kiểm định thông tin
5 Kyu Ngữ pháp Phán đoán cấu trúc ngữ pháp, sắp xếp thành câu hoàn chỉnh, ngữ pháp đoạn văn
Đọc hiểu lý giải nội dung (các đoạn văn ngắn, dài, vừa phải), kiểm định thông tin

3. Nghe

1 Kyu Lý giải được các chủ đề, các ý chính, khái niệm, phản xạ trả lời nhanh, lý giải mang tính tổng hợp.
2 Kyu Lý giải được các chủ đề, các ý chính, khái niệm, phản xạ trả lời nhanh, lý giải mang tính tổng hợp.
3 Kyu Lý giải được các chủ đề, các ý chính, khái niệm, ý diễn đạt qua cách nói, phản xạ trả lời nhanh
4 Kyu Lý giải được các chủ đề, các ý chính, ý diễn đạt qua cách nói, phản xạ trả lời nhanh
5 Kyu Lý giải được các chủ đề, các ý chính, ý diễn đạt qua cách nói, phản xạ trả lời nhanh

Các thí sinh sẽ hoàn thành cả 3 phần thi và nghỉ giải lao trong nửa ngày diễn ra kỳ thi.

IV. Thời gian thi và tổng điểm các phần thi

1. Đối với 1 Kyu và 2 Kyu

Thời gian Điểm tối đa
Kiến thức ngôn ngữ
(Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu)
1 Kyu: 110 Phút
2 Kyu: 105 Phút
120
Nghe 1 Kyu: 60 Phút (1)
2 Kyu: 50 Phút (1)
60
Tổng 1 Kyu: 170 Phút
2 Kyu: 155 Phút
180

Chú ý: Tuỳ thuộc vào cấp độ mà có thể thay đổi thời gian thi.

2. Đối với 3 Kyu, 4 Kyu và 5 Kyu:

Thời gian Điểm tối đa
Kiến thức ngôn ngữ
(Từ vựng)
3 Kyu: 30 Phút
4 Kyu: 30 Phút
5 Kyu: 25 Phút
60
Kiến thức ngôn ngữ
(Ngữ pháp, đọc hiểu)
3 Kyu: 70 Phút
4 Kyu: 60 Phút
5 Kyu: 50 Phút
60
Nghe 3 Kyu: 40 Phút
4 Kyu: 35 Phút
5 Kyu: 30 Phút
60
Tổng 3 Kyu: 140 Phút
4 Kyu: 125 Phút
5 Kyu: 105 Phút
180

Chú ý: Tuỳ thuộc vào cấp độ mà thời gian thi có thể thay đổi.

V. Tiêu chuẩn đỗ kỳ thi NAT-TEST

Điểm số của mỗi phần thi phải trên 25% tổng điểm tối đa của mỗi phần, và nguyên tắc tính điểm là phải đạt được tổng điểm trong khoảng điểm đỗ.

VI. Phiều kết quả và chứng nhật đỗ kỳ thi

Phiếu kết quả được gửi đến tất cả các thí sinh đã dự thi. Ngoài ra, những thí sinh thi vượt qua kỳ thi sẽ được cấp bằng chứng nhận đố kỳ thi có dán ảnh.

VII. Tiến trình làm đề thi

Tiến trình soạn đề thi NAT – TEST:

  1. Ủy viên ra đề trong hội đồng điều hành kỳ thi sẽ đưa ra toàn bộ câu hỏi.
  2. Các thành viên trong hội đồng thi sẽ kiểm tra và sắp xếp.
  3. Các thành viên hội đồng ra đề chia thành  2 người/nhóm sẽ chọn ra 1 đề thi sửa lần 1
  4. Tất cả thành viên trong hội đồng thi sẽ họp lại và kiểm tra đề thi lần 1, sau khi sửa những chỗ sai sẽ ra đề thi lần 2
  5. Các thành viên kiểm tra sẽ check lại, sau đó sẽ phản hồi ý kiến cho các thành viên trong hội đồng ra đề
  6. Dựa vào ý kiến phản hồi của các thành viên trong ban kiểm tra, đề thi sẽ được tiến hành sửa. Quá trình lặp đi lặp lại khoảng 4,5 lần và sau đó sẽ cho ra đề thi lần thứ 3.
  7. Thành viên hội đồng điều hành kỳ thi sẽ kiểm tra lần cuối cùng.

VIII. Điều hành kỳ thi

Kỳ thi do ủy ban NAT TEST điều hành, gồm các chuyên gia về giáo dục. Với các kỳ thi tổ chức ngoài Nhật Bản, sẽ có các thành viên của các phòng điều hành giám sát chỉ đạo những ủy viên để tiến hành kỳ thi 1 cách nghiêm túc.

Nếu có bất kỳ vẫn đề gì cần thắc mắc, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Du học ZERO VN để được tư vấn cụ thể và chính xác nhé!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *